Generalforsamling 2022


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IFS RANDERS

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling I IFS Randers
 
Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der i vores vedtægter er nogle fejl, som vi skal have rettet. Ændringer i vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, derfor denne indkaldelse.
Generalforsamling finder sted i:
 
Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.
mandag den 16.maj kl. 13 lokale 9.
 
Vel mødt til alle medlemmer af foreningen.
 
Med venlig hilsen bestyrelsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29 marts 2022 kl. 17
Afholdt i lokale 9 indgang B Psykiatriens Hus Gl. Hadsundvej 3 8900 Randers.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
Per Godballe fra DAI er valgt til dirigent

2. Formandens beretning
Beretningen er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.
Regnskabet er fremlagt, gennemgået ved Margit og godkendt på generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag:
Vedtægtsændring af § 11, se bilag 1 Det indkomne forslag til vedtægtsændring er besluttet på generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen
På valg er: Der foreslås at der skal laves vedtægtsændring, så det er muligt at opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen. Formand/mk Tina Arent Modtager ikke genvalg Sekretær Helle Rasmussen Modtager ikke genvalg Kasser Margit Juhl Fratræder posten Bestyrelsesmedlem Helle Hansen Fratræder posten Bestyrelsesmedlem Martin Olsen Fratræder posten Suppleanter Vælges for 1 år af gangen på valg er: Tom Christensen Anette Rousing Modtager ikke genvalg Opstilling til bestyrelsen: Følgende har indgivet deres kandidatur: Anita Oehlerich Ulla Jespersen Selene Søndergaard Gurli Nielsen Leif Petersen Tom Christensen Amar Silo Til bestyrelsen er de indsendte personer valgt på generalforsamlingen. Der afholdes bestyrelses møde umiddelbart efter generalforsamlingen hvor den nye bestyrelses konstituerer sig.

6. Evt. Det sendes en tak til den afgående bestyrelse. Bestyrelsen ønsker alle en god generalforsamling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 29 marts 2022 kl. 17
Afholdes i lokale 9 indgang B Psykiatriens Hus Gl. Hadsundvej 3 8900 Randers.
   
Dagsorden ifølge vedtægter:
 
  1. Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år. 
  4. Indkomne forslag. 
  5. Valg til bestyrelsen på valg er: 
Formand/mk Tina Arent - Modtager ikke genvalg
Sekretær Helle Rasmussen - Modtager ikke genvalg
Kasser Margit Juhl -  Fratræder posten
Bestyrelsesmedlem Helle Hansen -  Fratræder posten
Bestyrelsesmedlem Martin Olsen - Fratræder posten
 
Suppleanter Vælges for 1 år af gangen på valg er:
Tom Christensen - Modtager ikke genvalg
Anette Rousing - Modtager ikke genvalg
         
Opstilling til bestyrelsen:
  1. Evt.
Forslag til dagsorden pkt. 4. skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15 marts 202. Sendes på mail til margitelisa@hotmail.com

Forslag til dagsorden pkt. 5. Kandidater der ønsker at opstille skal indgives til bestyrelsen seneste 15 marts 2022. Sendes på mail til margitelisa@hotmail.com

Med hensyn til forplejning er der tilmelding som skal ske til Margit på tlf./sms 41294464 eller på Facebook i tråden ang. generalforsamling, senest d. 15 marts 2022

Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling.
Kalender
Besøg vores side
IFS Randers | Gl. Hadsundvej 3 | 8900 Randers C | Tlf.: +45 6015 9246